Změny v ceníku jízdného

6.9.2018

Pro zákazníky

Od 1.9.2018 vyšel v platnost nový ceník linkové dopravy společnosti ZDAR, a.s., který reaguje na nově nařízené slevy dle nařízení vlády ČR.

Slevy v autobusové dopravě od 1.9.2018:

  • Sjednotila se výše slev pro žáky a studenty a to ve výši max. 25 % z ceny plného jízdného, které platí pro děti od 6 let do 18 let a studenty do 26 let.
  • Prokazování žáků a studentů se změnilo následovně: Děti od 6 -15 let nárok neprokazují žádným dokladem! Děti od 15 – 18 let se prokazují platným identifikačním osobním dokladem (občanský průkaz, žákovský průkaz nebo ISIC karta), který obsahuje aktuální fotografii, jméno, příjmení a datum narození. Studenti od 18 – 26 let se prokazují platným žákovským průkazem nebo ISIC kartou. Platnost žákovského průkazu je vždy do 30. 9. následujícího roku.
  • Nově byla zavedena sleva pro cestující nad 65 let – nově platí 25 % z plného jízdného, doposud platili plné jízdné
  • Prokazování cestujících nad 65 let se změnilo následovně: Cestující starší 65 let se prokazují platným identifikačním osobním dokladem (občanský průkaz, cestovní doklad nebo jiný osobní doklad), který obsahuje aktuální fotografii, jméno, příjmení a datum narození.

Toto zlevněné jízdné platí celoročně. Sleva se nevztahuje na linky MHD.
Více informací: http://www.zdar.cz/aktualni-zmeny-v-doprave


Změny dále proběhly v rozsahu platnosti žákovského a studentského jízdného. Nyní toto zlevněné jízdné platí po celý rok po území ČR, dříve platilo mimo hlavní prázdniny a pouze na cestu z místa bydliště do místa školy.

V důsledku zavedení nových slev se poloviční jízdné vztahuje jen na rodiče navštěvující děti umístěné v ústavech a jako dovozné za psa.

Změna proběhla také při poskytování slevy 5 % za platbu čipovou kartou – nově lze tuto slevu využít pouze pro plné jízdné (slevy se nesčítají).

Proběhla úprava cen, tj. zvýšení ceny v některých pásmech. Platný ceník naleznete: http://www.zdar.cz/informace-a-jizdni-rady

Nařízené slevy se netýkají systému MHD, kde si ceny stanovují jednotliví objednatelé – města. Naše společnost města informovala o nových slevách a o rizicích spojených s možnostmi přesunu části cestujících na linkovou dopravu v místech, kde linková a městská doprava jezdí v souběhu. Změnu ceníku zatím provedlo město Velké Meziříčí.
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/doprava/cen%C3%ADk_mhd_VM.pdf