Zhodnocení roku 2019

12.2.2020

Pro zákazníky

Rok 2019 byl 25. rokem aktivní podnikatelské činnosti společnosti ZDAR, a.s. Z hlediska dosažených výsledků ho lze řadit mezi ty úspěšné, nejen v kontextu méně úspěšných let 2017 a 2018. Obrat společnosti v roce 2019 vzrostl o cca 6 %, dosažený provozní výsledek hospodaření by pak měl být oproti předchozímu roku přibližně dvojnásobný. To vše se nám podařilo i v situaci, kdy zejména vlivem nedostatku pracovníků pokračoval trend výrazného růstu mezd. V případě naší společnosti jsme v roce 2019 zvýšili průměrnou mzdu za celou firmu o více než 8 %, přičemž růst v jednotlivých kategoriích byl mezi 4 až 15 %. Celkově jsme na osobních nákladech vynaložili o 18 mil. Kč meziročně navíc, zároveň jsme na další výdaje související s personální oblastí (benefity, cestovné, nemocenská, penzijní fond,…) vyplatili další dva miliony korun navíc. V rámci snahy o zlepšení pracovního prostředí jsme pak další prostředky použili na rekonstrukci zázemí pro řidiče autobusové dopravy.

Pokud jde o zásadní události, které ovlivnily rok 2019, kromě pokračujícího nedostatku kvalifikovaných pracovníků (se zřetelným zlepšením situace ve 2. pololetí), jsme se museli vypořádat zejména s mimořádně nepříznivým vývojem v oblasti škod a havárií, byť naštěstí bez vážnější újmy na zdraví. Přesto bude nutné oblasti bezpečnosti práce věnovat více pozornosti. Přes sliby politiků jsme museli bojovat s rostoucí byrokratickou zátěží. Ač naše společnost podniká zejména v dopravních činnostech, předmětem kontrol jsme však v roce 2019 byli i například ze strany veterinární správy, hygienické stanice nebo inspekce životního prostředí. A tak zatímco zahraniční dopravci se smějí neschopnosti českých kontrolních orgánů vybírat pokuty, poctivě podnikající české firmy musí řešit například důležité otázky ochrany klimatu země před škodlivými účinky freonových plynů, teplotu zelí v závodní jídelně a samozřejmě i následnou správnou likvidaci zbytků od oběda. A běda pokud ještě k tomu vše špatně zaokrouhlíte a odvedete na DPH o několik haléřů méně.

Pokud jde o výsledky jednotlivých činností, i přes výrazné zlepšení se nám nepodařilo dosáhnout ziskového hospodaření v nákladní dopravě. Přesto bude finální výsledek zřejmě nejlepší za poslední tři roky a to i za situace, kdy jsme museli vynaložit dodatečné prostředky v souvislosti s ukončením poskytování služeb pro některé zákazníky, kteří nebyli ochotni akceptovat námi požadovanou cenu za přepravu. I když se nám podařilo výrazněji navýšit tržbu na ujetý kilometr, celkově je situace v oboru nákladní dopravy nepříznivá, neboť ceny, za které se jezdí, se za posledních 10 let prakticky nezměnily.

V oblasti autobusové dopravy se pro nás situace naopak vyvíjela pozitivně. V úvodu roku 2019 jsme obhájili část vypovězených smluv v rámci IDS JMK a zajistili si tak navýšení cen na období do roku 2022. Na rozdíl od většiny ostatních společností jsme šli do určitého rizika, které se však vyplatilo a nemuseli jsme se tak spoléhat na to, zda se podaří vyjednat prostředky na růst mezd z jiných zdrojů. V případě Jihomoravského kraje se v závěru roku takový krok díky úsilí dopravců nakonec podařil, prostředky se však týkaly jen roku 2019 a do dalších let tak budou muset ostatní dopravci opět hledat cestu, jak pokrýt rostoucí náklady. Klíčovou událostí pak byl úspěch v podzimním jednacím řízení, díky kterému jsme obhájili naši práci pro Kraj Vysočina a to na následující 2 roky.

Pokud jde o oblast auto-servisních služeb, zde lze rok 2019 považovat za průměrný, k vytvoření kladného výsledku hospodaření přispěla zejména činnost provozování čerpacích stanic, kdy pokračuje rostoucí trend zvyšování prodeje jak samotných pohonných hmot, tak zejména doplňkového sortimentu. Pozitivně lze hodnotit i provoz pneuservisu a myčky.

I v oboru logistiky jsme se v letošním roce museli vypořádat zejména s nedostatkem pracovníků, místo nových projektů jsme se tak zaměřili více na dodržení kvality poskytovaných služeb s cílem udržet stávající zákazníky. V oboru přepravy kusových zásilek pokračoval zejména v 1. pololetí pozitivní vývoj, v závěru roku se však ukázalo, že růst počtu zásilek zřejmě již dosáhl svého vrcholu, což se projevilo v jindy hektickém předvánočním období. Ostatní poskytované činnosti v oboru logistiky dosáhly také očekávaných výsledků.

Ing. Richard Latislav
generální ředitel