Výsledky hospodaření za 1.Q 2019

16.4.2019

Pro zákazníky

Výsledky hospodaření společnosti ZDAR za 1. kvartál kalendářního roku skončily opět v kladných číslech. Obrat společnosti se meziročně zvýšil o téměř 10 %, ke kladnému výsledku hospodaření pak přispěla také obnova vozového parku a s tím související odprodej staršího nepotřebného majetku.

Začátek roku přitom pro naši společnost nebyl vůbec jednoduchý. Zejména vlivem nepřízně počasí jsme se museli potýkat s řadou dopravních nehod našich vozidel, které se naštěstí obešly bez vážnějších zranění. Přesto vnímáme, že oblasti bezpečnosti silničního provozu budeme muset věnovat mnohem více pozornosti – ať již formou školení zaměstnanců nebo třeba vybavením vozidel dalšími prvky, které přispívají k bezpečné jízdě – ostatně i někteří z našich zákazníků tomuto tématu přikládají stále větší význam a požadují vozidla, která jsou vybavena nejnovějšími systémy pasivní i aktivní bezpečnosti.

Vraťme se však zpět k hodnocení 1. kvartálu – kromě počasí jsme se museli potýkat také s výrazně vyšší nemocností a zejména v autobusové dopravě jsme tak zajistili pravidelné linky jen díky zvýšenému nasazení některých zaměstnanců. Je škoda, že v důsledku tlaku odborů je v systému odměňování řidičů stále menší prostor ocenit ty, kteří pracují nad rámec svých povinností, zatímco těm, kteří své povinnosti neplní na 100 %, nelze bohužel z garantovaných složek mzdy nic ubrat.

Patrně nejdůležitější událostí předchozích měsíců byla účast naší společnosti ve výběrovém řízení na zajištění dopravní obslužnosti v rámci systému IDS JMK – zde jsme v konkurenci pěti firem obhájili dvě oblasti, které jsme dříve vypověděli v důsledku problému se skokovým růstem mezd řidičů autobusové dopravy, který nemohl být v rámci původních smluv vyřešen.