Výsledky hospodaření roku 2018

17.6.2019

Pro zákazníky

Vážení kolegové a kolegyně, vážení zákazníci,

valná hromada společnosti ZDAR, a.s. dne 14.6.2019 schválila účetní závěrku za rok 2018. Společnost ZDAR, a.s. dosáhla za rok 2018 obratu ve výši přes 879 mil. Kč (růst téměř o 6% v porovnání s předchozím rokem) a provozního výsledku hospodaření cca 12 mil. Kč, což je zlepšení o 13% v porovnání s rokem 2017. Pozitivně se vyvíjely i další ekonomické ukazatele – přidaná hodnota meziročně vzrostla o více než 6 mil. Kč, potřeba cizích zdrojů zůstala na přibližně stejné úrovni jako v roce předchozím, úroveň investic pak činila téměř 60 mil. Kč. Pokud jde o výsledek hospodaření po zdanění, ten dosáhl cca 5,3 mil. Kč, což je v absolutní hodnotě o 300 tis. Kč méně než v roce předchozím. Pokud však k tomuto číslu doplníme, že to vše jsme dokázali při meziročním růstu osobních nákladů o téměř 14 mil. Kč, lze dosažený výsledek považovat za velmi dobrý a za to patří poděkování všem zaměstnancům, kteří na tomto úspěchu mají svůj podíl. Další informace o hospodaření společnosti jsou součástí Výroční zprávy za rok 2018, která bude zveřejněna ve sbírce listin v zákonném termínu.

Rok 2019 je 25. rokem aktivní podnikatelské činnosti naší společnosti – výsledky hospodaření za první čtvrtletí dávají naději, že bychom i v tomto roce mohli dosáhnout kladného výsledku hospodaření, a to i přes pokračující růst mzdových nákladů. Obor dopravy čeká v brzké době nová výzva v podobě dalšího tlaku na snižování emisí – pro nás to bude znamenat nejen nutné investice do nových technologií, ale také další potřebu zrychlení rozhodování v rámci běžných pracovních procesů – musíme se naučit rychle a efektivně pracovat s daty, které nám moderní technologie poskytují. A nejen to – potřebujeme tým zaměstnanců, kteří se nebudou bát těchto nových výzev a budou sami aktivně přicházet s nápady, jak zlepšit nebo rozšířit naše služby. Pokud tento krok zvládneme, věřím, že i ve druhém čtvrtstoletí našeho podnikání budeme úspěšní.

Ing. Richard Latislav

generální ředitel