Úspěch ve výběrovém řízení v rámci IDS JMK

16.4.2019

Pro zákazníky

Společnost ZDAR dosáhla výrazného úspěchu ve výběrovém řízení na zajištění dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK. V důsledku nařízení vlády, které v závěru roku 2016 výrazně navýšilo mzdy řidičů autobusové dopravy došlo v rámci Jihomoravského kraje u většiny dopravců k situaci, kdy uzavřené smlouvy neumožnily dostatečně pokrýt pokračující růst mezd. Dopravci tak byli postaveni do situace, zda splnit své závazky, byť za cenu výrazných ztrát v hospodaření nebo uzavřené smlouvy vypovědět. Pro naši společnost to nebylo lehké rozhodnutí, zvolili jsme tedy kompromisní řešení a vypověděli dvě ze tří zabezpečovaných oblastí s tím rizikem, že na tyto oblasti bude vypsáno nové výběrové řízení.

 K vypsání výběrového řízení skutečně došlo v závěru roku 2018 a my jsme se rozhodli tohoto řízení zúčastnit a dosáhnout tak toho, že zmíněné oblasti budeme provozovat dle původního plánu až do konce roku 2022. Obhájit vítězství nebylo jednoduché, v jedné z oblastí jsme museli obstát v konkurenci pěti firem, ve druhé oblasti pak byla určitým problémem maximální zadavatelem akceptovatelná cena, kdy naše nabídka byla jen těsně pod touto hranicí. Přestože se v průběhu roku 2018 podařilo společným úsilím dopravců dosáhnout částečné kompenzace zvýšených mzdových nákladů, situace stále není definitivně vyřešena a naše rozhodnutí zariskovat a část smluv vypovědět se tak nyní ukázalo jako správný krok.

Na druhou stranu nám zbývá jedna provozní oblast, kterou zabezpečujeme i nadále za nižší cenu – na tuto oblast jsme však obdrželi výpověď a čeká nás, obdobně jako ostatní dopravce, další soutěž. Ztráta z provozování této oblasti nyní bezprostředně neohrožuje naše podnikání, přesto se společně s dalšími dopravci snažíme vést jednání s politiky s cílem, aby se podobná situace v budoucnu již neopakovala.

Bohužel, jak vidíme v jiných regionech (ve kterých naše společnost aktuálně nepůsobí), tak někteří objednatelé stále nepochopili, že klíčem k úspěšnému fungování veřejné dopravy je oboustranně vyvážená smlouva, ze které profitují obě smluvní strany – nikoliv jednostranná smlouva se sankcemi v řádech stovek milionů, ze které se dopravce mnohdy ani nemůže vyvázat, to vše za maximální nabídkovou cenu jen o něco vyšší než jsou dnešní reálné náklady.