Úspěch ve výběrovém řízení MHD Žďár nad Sázavou

Naše společnost se od roku 2010 účastní veřejných soutěží na zajištění dopravní obslužnosti, které vyhlašují města a kraje po celé ČR – v minulosti jsme zaznamenali první úspěch a rozšířili tak své působení například na Boskovicko. Doposud jsme však v těchto soutěžích byli vždy v pozici dopravce, který může jen získat – letos jsme však byli poprvé v situaci, kdy jsme soutěží mohli přijít o část našich stávajících výkonů. Přestože máme smlouvu na provozování MHD ve Žďáru nad Sázavou až do konce roku 2019, Město Žďár se rozhodlo hledat dopravce pro období let 2020 – 2029 již v letošním roce. Firma ZDAR v soutěži uspěla a MHD ve Žďáru nad Sázavou bude nadále provozovat.

S tím souvisí celá řada povinností a úkolů, které nás čekají – musíme pořídit alespoň dva nové autobusy, které nasadíme od 1.1.2020. Čeká nás nasazení nových technologií pro odbavení platebními kartami, autobusy MHD budou brzy také komunikovat se světelnými křižovatkami, aby si zajistily rychlejší průjezd městem. Rádi bychom nasadili i technologii automatického počítání cestujících. Především bychom však chtěli navázat na započatou spolupráci s Městem Žďár nad Sázavou – nechceme být jen dopravce, který jezdí dle objednávky – chceme se aktivně podílet na koncepci MHD, komunikovat s cestující veřejností, navrhovat možné změny a zlepšení – postupy, které jsou v západní Evropě běžné, ale naše samosprávy se je často teprve učí.