Příspěvek na nápoje pro řidiče

12.7.2019

Pro zákazníky

Na SODEXO MULTIPASS CARD bylo nahráno 600 Kč na nákup ochranných nealkoholických nápojů. Nahráním na tuto kartu odpadá složitá distribuce papírových stravenek a zaměstnanci tak budou moci příspěvek využít ihned po dobití. Na letošní rok jsme zdvojnásobili tento příspěvek, druhou polovinu příspěvku pak nabijeme na SODEXO karty v průběhu měsíce srpna.

Při kontrole systému SODEXO karet bylo zjištěno, že mnoho uživatelů ještě nečerpalo již nahrané příspěvky na volnočasové aktivity. Na začátku karet (v roce 2018) každý dostal 400 Kč, poté bylo dohráno 240 Kč a blíží se období nahrání částek v souvislosti se zaměstnaneckým jízdným dětí a studentů.

Upozorňujeme na skutečnost, že mají tyto kredity také omezenou dobu čerpání (např. rok od nahrání), je tedy dobré průběžně čerpat jak kredit na nápoje, tak i na volnočasové aktivity či např. doplňky v lékárně.

Někteří ještě nemají kartu aktivovanou, v případě potřeby se obracejte na svoje nadřízené s prosbou o pomoc. Nově příchozím řidičům, kteří ještě nemají SODEXO karty, dorazí v nejbližším období.