Parkování v areálu ZDAR, a.s.

10.7.2019

Pro zákazníky

Od 4. 7. 2019 vešel v platnost interní příkaz GŘ týkající se parkování v areálu ZDAR, a. s.

Plné znění interního příkazu:

Ve Žďáře nad Sázavou, dne: 4. 7. 2019

Parkování v areálu ZDAR, a.s.

V souvislosti s nedodržováním pravidel parkování v areálu společnosti jsem dal pokyn k pořízení botičky, která je nasazována na vozidla špatně parkujících řidičů. Podle Směrnice č. 42 platí, že za špatné parkování vozidel bude účtováno parkovné 500 Kč/den. Tímto příkazem stanovuji, že do 31. 7. 2019 nebude toto parkovné účtováno. Po tomto datu však již nebude špatné parkování tolerováno a parkovné bude nutné uhradit. Zároveň bude na přelomu měsíce července a srpna vybudováno parkoviště pro dlouhodobé odstavení soukromých vozidel v prostoru u dílny, čímž dojde ke zvýšení kapacity ze současného počtu více než 60 míst na celkem cca 80 parkovacích míst pro osobní vozidla zaměstnanců.

Ing. Richard Latislav
generální ředitel společnosti ZDAR, a.s.