Nové tahače pro firmu Wera Werk

Spolupráce se společností Wera Werk s.r.o. z Bystřice nad Pernštejnem započala již v roce 2009. Cílem spolupráce bylo zajištění přepravy výrobků z výrobního závodu Wera Werk v Bystřici nad Pernštejnem do jejich centrálního skladu ve Wuppertalu (D). Dále zajištění dovozu materiálu a potřebných komponentů od jejich dodavatelů v oblasti Wuppertalu do jejich bystřického závodu. V tomto roce byly pro tento účel nasazeny 4 nové nízkotonážní velkoobjemové soupravy – vozidla MAN s nástavbami a přívěsy GTS. 

Na základě potřeby obnovy  vozového parku a růstu výroby, bylo v roce 2016 zahájeno jednání o dalších možnostech při přepravách výrobků společnosti Wera Werk. Na základě těchto jednání byly v polovině roku objednány 2 nové návěsové soupravy. Tato dopravní technika (tahače Scania + skříňové velkoobjemové dvoupodlažní návěsy Schmitz) byla do provozu nasazena v březnu 2017. Po vyhodnocení dopadů obnovy vozového parku do celého logistického procesu bylo následně rozhodnuto o pořízení třetí soupravy vozidel Scania + Schmitz totožné s prvními dvěma.

Skříňový velkoobjemový dvoupodlažní návěs Schmitz byl nasazen do provozu v červnu 2018. Dodání nového dvouosého tahače nové řady R zn. Scania se zpozdilo, byl tedy dodán až v červenci 2018 (typ vozidla Scania R 410 A4x2EB).

Všechny 3 návěsové soupravy jsou v černých barvách s reklamou společnosti Wera Werk, která je  zaměřena na prezentaci výrobků společnosti. Zajímavé jsou i registrační značky všech vozidel (TR1 REBEL – TR6 REBEL), které byly vyhotoveny na přání společnosti Wera Werk.

Cílem pořízení těchto nových vozidel bylo přepravit větší množství nákladu při menším počtu přeprav, což se podařilo. Společnost Wera Werk hodnotí tuto změnu pozitivně a pro ZDAR je to zajímavý projekt.

20180720_162237 20180720_162212 20180720_162020 20180720_162039