Nová autobusová linka Bystřice – Nedvědice – Tišnov

27.6.2018

Pro zákazníky

Od 20.6.2018 provozuje naše společnost novou autobusovou linku mezi Bystřicí nad Pernštejnem a Tišnovem. Nově zavedené spoje jsou náhradou za dřívější autobusové spojení provozované do 31.12.2017 mezi Bystřicí a Brnem. Pro spojení do Brna je z Tišnova zajištěna návaznost na vlak, na území Jihomoravského kraje je navíc linka integrována pod číslem 334 do systému IDS JMK, což cestujícím přinese možnost cestování na jednu jízdenku a případnou úsporu při využití předplatních kupónů.

Na financování ztráty z provozu linky se budou podílet Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj. Společnost ZDAR by tímto ráda poděkovala starostovi Bystřice nad Pernštejnem a představitelům okolních obcí, kteří iniciovali prvotní jednání ke zlepšení dopravní obslužnosti počátkem roku 2018. Následně se po složitých jednáních podařilo nalézt kompromisní řešení mezi představiteli obou krajských úřadů, kdy na vyjednání konečného řešení pracovali zejména pracovníci příslušných odborů dopravy. Integrace linky do systému IDS JMK pak byla dohodnuta s pracovníky společnosti Kordis.

Hlavní podíl organizačního a technického zajištění provozu linky však byl na bedrech pracovníků autobusové dopravy naší společnosti, kteří museli po schválení projektu na přelomu května a června v rekordně krátkém čase vytvořit potřebné jízdní řády a oběhy vozidel a zejména také dovybavit pět autobusů tak, aby splňovaly standardy IDS JMK. To obnášelo i náročnou certifikaci moderního odbavovacího systému Mikroelektronika OCC, který využíváme jako první dopravce v rámci IDS JMK. Další úkoly spojené s provozem linky už jsou nyní v rukách našich řidičů.

Více informací o lince viz reportáž ČT. Jízdní řády a praktické informace pak naleznete na webu společnosti Kordis.