GPS v autobusech

23.10.2018

Pro zákazníky

Sledování polohy vozidel je v dnešní době již nutností, pokud chceme poskytovat kvalitní služby. Sledování polohy vozidel probíhalo již delší dobu ve vozidlech v systému IDS JMK, kde na sledování slouží zvláštní zařízení MSP, které kromě polohy vozidla slouží jako komunikátor s centrálním dispečinkem.

První vozidla, která umožňovala sledování polohy – byla vozidla s odbavovacím zařízením USV E, která jezdila po území Pardubického kraje. Určování polohy vozidel zabezpečoval tento strojek a byla to jedna z podmínek pro fungování našich linek v Integrovaném systému Pardubického a Královohradeckého kraje – IREDO.

Systém Patriot používalo např. žďárské středisko FOFR pro svá vozidla, a tak jsme jej rozšířili i do zájezdových autobusů, abychom měli přehled o poloze autobusů při zájezdech, kdy např. v hustém provozu docházelo ke zpožďování přistavení vozidel ve městech a nebylo možné toto řešit s řidičem po telefonu. Taktéž různé podmínky smluv s partnery vyžadovaly mít polohu vozidla (např. pokuty za pozdní přistavení v případě projektu vzdělávání studentů škol na Vysočině, který byl podpořen v rámci dotací z EU).

Pro usnadnění práce dispečinku, pracovníků informací bylo rozhodnuto o vývoji systému, kde se spojí údaje o poloze vozidla, s provozními údaji vozidla a informacemi z odbavovacího zařízení společně s jízdními řády (v současné době se jedná o kombinaci, kterou nikdo jiný na trhu autobusové dopravy nemá).

Díky vývoji těchto funkcí je k dispozici přehledová mapa autobusů s online polohou autobusů s barevnou identifikací zpoždění či podjetí jízdního řádu, zobrazující aktuální jízdní řád s predikcí časů v jednotlivých zastávkách s ohledem na zpoždění autobusů.

V systému jsou uchovávány údaje o jednotlivých jízdách, umožňující zpětné dohledávání skutečné polohy, kontrolování dodržování jízdních řádů atd. V rámci zkušebního provozu jsme se již vícekrát mohli opřít o údaje ze sledovacího zařízení při řešení připomínek cestujících ohledně dodržování jízdního řádu.

Děkujeme technickému oddělení naší firmy za vývoj systému a práci na něm. 

V přiložených fotografiích můžete nahlédnout do programu, který využívají dispečeři autobusové dopravy.

foto gps 1

foto gps 2