Bourání staré vrátnice

5.10.2018

Pro zákazníky

Původní objekt vrátnice byl vybudován v 50. letech a sloužil ke vstupu do areálu. V roce 2016 proběhl přesun recepce do prostorů přízemí v administrativní budově. Od té doby byl objekt staré vrátnice nevyužívám, proto se vedení společnosti rozhodlo pro jeho odstranění.

V týdnu od 24. 9. 2018 byly zahájeny přípravné práce pro demolici staré vrátnice. Proběhla demontáž vnitřní elektroinstalace, obložení stěn a stropů, odstranění klempířských prvků, izolace střechy a výplň otvorů.

Samotná demolice objektu byla zahájena 28. 9. 2018 – ještě tentýž den byly odstraněny jeho sutiny. Následující týden byly zahájeny stavební práce na úpravě vstupu a vjezdu do areálu. Do konce října 2018 bude vybudován nový přístupový chodník do areálu z parkoviště pro zaměstnance a z ulice Jihlavská. Podél chodníku vznikne opěrná stěna za níž bude odstavný pruh pro možnost krátkodobého zastavení u recepce.

V průběhu stavebních prací prosíme zaměstnance, aby dbali zvýšené opatrnosti při pohybu kolem staveniště a pro vstup do administrativní budovy využívali bočních vchodů (čipový vstup nebo vstup u hlavní jídelny). Děkujeme za pochopení.

20180928_074809     20180928_083026

20180928_085654     20180928_091138