Aprílové aktuality

1.4.2019

Pro zákazníky

Nezaručená mzda

ZDAR zavádí od 1.4.2019 tzv. nezaručenou mzdu. Již delší dobu jsou mzdy zaměstnanců nejen v dopravě ovlivněny tzv. zaručenou mzdou pro jednotlivé kategorie prací. I v naší společnosti tuto skutečnost respektujeme. Když jsme k 1.1.2019 reagovali na zvýšení zaručené mzdy pro řidiče autobusové dopravy na 118,60 kč/hod., oznámili jsme to řidičům prostřednictvím tzv. informování o obsahu pracovního poměru. Čekalo nás však překvapení, kdy někteří z řidičů toto navýšení odmítli. Pravděpodobně se jim zdálo příliš vysoké. Legislativu však dodržet musíme a těm, kteří se zaručenou mzdou nesouhlasí tak vedení nabízí mzdu nezaručenou. Výhodou této mzdy je to, že může být nastavena v libovolné výši, pro každého zaměstnance individuálně. Nepodléhá dokonce ani schválení ze strany odborové organizace, stačí když si každý zaměstnanec nahlásí svoji výši nezaručené mzdy na mzdovou účtárnu.

Ochranné pracovní pomůcky

Na žádost odborové organizace se ZDAR rozhodl zavést novou ochrannou pomůcku (dále jen OOPP) do výbavy svých zaměstnanců. Jde o univerzální OOPP, kterou je možné využít k mnoha účelům – návod k použití je součástí balení. Věříme, že tímto krokem přispějeme ke zvýšení bezpečnosti na všech pracovištích.

Zavedení osezného

V průběhu roku 2018 se v médiích objevily zprávy o zavedení nového poplatku za užití vlakových nádraží, tzv. ošlapného. ZDAR se tímto poplatkem inspiroval a od 1.4.2019 zavádí v autobusových spojích nový příplatek k jízdnému, tzv. osezné (pracovní název poplatku též „prdelné“). Důvodem pro zavedení tohoto poplatku je potřeba uhradit náklady spojené s montáží sedaček do autobusů. Často se totiž stává, že na některých spojích nejsou vždy obsazena všechna sedadla cestujícími a autobus tak tato neobsazená sedadla vozí zbytečně – zavedením poplatku tak budou cestující motivování využívat kapacitu vozidla na maximum. Výše poplatku se navíc bude snižovat s tím, jak bude vozidlo na daném spoji obsazeno – cestující se tak již při nástupu do vozidel nebudou předbíhat, protože, čím později do autobusu nastoupíte, tím nižší osezné Vám bude účtováno. Pro cestující, na které již nezbyde žádné volné sedadlo bude poplatek za osezné nulový, místo toho však budou muset uhradit tzv. ohmatné, protože se za jízdy budou držet madel.

Příjemný vstup do nového měsíce přeje

Ing. Richard Latislav
generální ředitel